Book a Tee Time

Member Visitor

aerial view of golf coursegolf course fairwaygolf course with treesgolf course at sunsetgolf course in daytimegolf course with flag on course holeaerial view of golf coursewheeling club bag on golf courseview of golf course fairwayview of golf course with trees

Croeso I Clwb Golff Caernarfon – Welcome To Caernarfon Golf Course!

Ar lannau’r Fenai, islaw fynyddoedd bendigedig Eryri ac yng nghysgod Yr Wyddfa fawreddog eisteddai ein cwrs Pencampwriaeth – Clwb Golff Caernarfon.

Gall golygfeydd godidog a gynigir yng Nghlwb Golff Caernarfon cymryd eich anadl drwy gydol y flwyddyn. Yn sicr, mae’n eithaf hawdd i golli ffocws ar eich gêm golff ar brydiau!

Fe’i sefydlwyd ym 1909 fel cwrs 9 twll poblogaidd ac yna fe’i hailgynlluniwyd ym 1981 i gynnig prawf cadarn ond teg o golff. Mae’r clwb yn enwog am ei groeso cynnes Cymreig ac mae’n ymdrechu’n gyson i ddatblygu ei gyfleusterau. Mae cyfleusterau clwb golff Caernarfon yn cynnwys cyfleusterau ymarfer llawn dan do, cyfleusterau ymarfer gem fer, gwasanaethau gan ŵr proffesiynol PGA, bwyd o ansawdd rhagorol a ‘19th hole’ croesawgar iawn!


On the shores of the world-famous Menai Straits, nestled below the beautifully rugged Eryri National Park and overlooked by Mount Snowdon sits our Championship course – Caernarfon Golf Club.

The stunning views offered at Caernarfon Golf Club are simply breath taking all year round. It’s quite easy to lose focus on your golf game on occasion!

Established in 1909 as a popular 9-hole course and was re-designed in 1981 to offer a stern yet fair test of golf. The club is renowned for its warm Welsh welcome and is consistently striving to develop its facilities. Caernarfon golf club facilities include a covered four-bay driving range, full short game practice facilities, PGA professional services, outstanding quality food and a very welcoming 19th hole!

Home